Regler for fremleje af lejligheder og enkelte værelser

REGLER OM FREMGANGSMÅDEN VED FREMLEJE AF LEJLIGHEDER OG ENKELTE VÆRELSER

Efter drøftelserne på den ordinære generalforsamling den 18. april 2018 har bestyrelsen fastsat følgende regler vedrørende fremleje af lejligheder og enkelte værelser:

Fremleje af lejligheder kan kun ske med bestyrelsens tilladelse efter vedtægternes § 11 stk. 2. Det gælder både kortvarige og længerevarende fremlejemål.

Bestyrelsen skal inden meddelelse af tilladelse sikre sig, at betingelserne i § 11 stk. 2 er opfyldt.

Fremlejeaftalen skal, for at kunne tillades, være oprettet på den af By- og Boligministeriet autoriserede lejekontraktsformular for beboelse. Husordenen skal vedlægges kontrakten (kontraktens § 10). Udlejers og lejers telefonnumre skal fremgå af kontrakten.

Anmodning om bestyrelsens tilladelse sendes til bestyrelsens mailadresse bestyrelse@abs13.dk, og bestyrelsens stillingtagen forventes at foreligge senest efter 5 arbejdsdage. Fremlejemålet må ikke påbegyndes, før bestyrelsens tilladelse foreligger.

Ovenstående regler gælder også for fremleje af enkelte værelser efter vedtægternes § 11 stk. 3. -o-

Opmærksomheden henledes på, at fremleje af klubværelser under ingen omstændigheder er tilladt. -o-

Der er for tiden to tilladte fremlejemål. Det ene vedrører lejligheden Rosenørns Alle 27 B (”Troldehuset”),og det andet et værelse i en lejlighed Steenstrups Alle 17.

Bestyrelsen formoder, at der ikke er andre fremlejemål, som i givet fald er ulovlige og vil blive behandlet derefter.

Bestyrelsen, den 9. maj 2018

COMMENTS