Velkomstbrev til nye beboere

Sidst opdateret 5. februar 2019

Allerførst rigtig hjertelig velkommen i andelsboligforeningen. Du/I har valgt et skønt sted at bo, hvor vi i fællesskab arbejder på at gøre vores gode forhold endnu bedre.

På nuværende tidspunkt skulle du/I have modtaget foreningens gældende vedtægter samt husorden.

Dertil vil vi gerne gøre opmærksom på en række praktiske punkter, der kan være nyttige at vide som nytilflytter. Se A-Z listen nedenfor:

ADMINISTRATOR
Ejendommens administrator er her.

AFFALD
Der forefindes affaldsbeholdere til henholdsvis pap/papir, og glas i garage nr. 3. Madaffald, alm. restaffald, plast, metal og batterier i skralderummet, samt containere til glas, metal og plast i garagegården.

NB! Pap skal ’klappes’ sammen og evt. skæres i stykker, så der kan være mere i beholderne og de ikke bliver overfyldt for hurtigt.
Affald må ikke henstilles på hoved- eller køkkentrapper.
Storskrald skal samles i garage nr. 4. Storskrald skal sorteres i de opstillede ’bure’.
Byggeaffald, herunder WC- og vaskekummer skal du selv bortskaffe. Hårde hvidevarer skal du også selv bortskaffe.
Når storskralderummet er blevet tømt, bedes du sætte storskrald så langt tilbage som muligt, og gerne ovenpå evt. andet storskrald, så der bliver fyldt op fra bunden af garagen.
Juletræer, som har ”aftjent deres værnepligt” skal afleveres i “hakket” ved indkørslen til garagerne.

BESTYRELSEN
Kan findes her.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. 10 gange årligt. Referat bliver udsendt pr. mail. Hvis du/I ønsker at modtage referatet pr. mail, kan du/I skrive til bestyrelsen.

CYKLER
Ibrugværende cykler kan henstilles i cykelkælderen under Steenstrups Allé 15, under Rosenørns Alle 27a eller i de opstillede cykelstativer i gården. Christianiacykler skal parkeres i ’bankegården’, hvor der også er mulighed for aflåsning.

ELEVATOR
Driftsproblemer skal meldes til viceværten: Se kontaktinformation under ”Vicevært”.

FORANDRINGER
Ved renovering/ændring/ombygning af lejlighed, skal bestyrelsen kontaktes for godkendelse inden igangsætning. Andelshaveren er selv ansvarlig for at indhente evt. byggegodkendelse fra Frederiksberg Kommune inden godkendelse fra bestyrelsen.
Vær særligt opmærksom på at gemme kvitteringer/fakturaer til en evt. senere opgørelse af forbedringsværdi ved salg eller bytte af lejligheden.

GARAGER
Der er venteliste til garagerne i foreningen. Hvis du/I ønsker at blive skrevet op, så skal henvendelse ske til vores Administrator.

PARKERING
Bemærk venligst, at det IKKE er tilladt at parkere i garagegården uanset årsag og varighed.
Håndværkere til ejendommen kan undtagelsesvis parkere kortvarigt i gården, mod at kontakttelefonnummer er placeret synligt i forruden.

PORTE
Vores port ind til garagegården kan åbnes med enten nøgle eller fjernbetjening. Begge porthalvdele åbner og lukker på en forudindstillet tid. Porten til indergården åbnes med nøgle.
Der sidder fotoceller der forhindrer portene i at lukke, hvis signal er brudt så klemningsfare dermed undgås.
VIGTIGT: Prøv ikke at tvinge porten op eller i, da den mekaniske del af automatikken i så fald belastes voldsomt. Hvis portene ikke virker, kontaktes bestyrelsen, som kan åbne portene manuelt og sørge for evt. reparation.

GÅRDEN
Der står borde og stole, samt parasoller i gården om sommeren. Herudover er der diverse legeting til børnene. Alt er til fri afbenyttelse, selvfølgelig mod at man rydder op efter sig.

INTERNET
Ejendommen leverer Internet forbindelse til samtlige beboere. Netværksstik er installeret i samtlige lejligheder. Denne service kan ikke fravælges og betaling sker via den månedlige huslejeopkrævning. Vejledning og vilkår kan rekvireres fra bestyrelsen.

LOFTSVÆRELSER OG KÆLDERRUM
Der er venteliste på loftsværelser og kælderrum i foreningen. Du/I bliver automatisk skrevet op efter anciennitet.

LÅSE
Omkostninger i forbindelse med omlægning/reparation/nyinstallering af låse påhviler den enkelte lejlighed.

NAVNESKILTE
Bestyrelsen sørger for, at der bliver lavet navneskilte til hoveddør og køkkendør samt til dørtelefonen. Kontakt bestyrelsesformanden med informationer om, hvad der skal stå på skiltene.
Navneskiltene placeres i de dertil indrettede beslag.

SALG/BYTTE
Ved salg eller bytte af en lejlighed skal der gives besked til administrator og bestyrelsen.

STRYGERULLE- OG TØRRERUM
I kælderen under Rosenørns Allé 27A finder man rum med strygerulle samt et tørrerum. Der er også et tørrerum incl. tørretumbler under Steenstrups Allé 15.

TRAPPEVASK
Hovedtrapper rengøres 1 gang om ugen. Køkkentrapper rengøres 1 gang om måneden.

VICEVÆRT
Vores vicevært er her.

Vi håber du/I bliver rigtig glade for at bo her.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen

COMMENTS